Congratulations, at malugod ka naming tinatanggap sa aming komunidad sa Cañada College

Tue, 25 April, 2023 at 10:43 am

 

Minamahal na Sequoia Union High School District Graduating Senior,

Congratulations! Sa iyong pagtatapos sa Sequoia Union High School District, mayroon kang espesyal na pagkakataong matanggap sa kolehiyo sa Cañada College para sa taong 2023. Malugod ka naming inaanyaya sa aming komunidad sa kolehiyo at kami ay naririto para tulungan ka na simulan ang mga susunod mong mga hakbang bilang bagong estudyante. 

Ang kaunaunahang hakbang ay ang pagsusumite ng libreng aplikasyon sa Cañada College.
Paalala:
Kung nakapagsumite ka na ng aplikasyon, maaari mong laktawan ang hakbang na ito.

Nag-aalok ang Cañada College ng mga kurso na pang-umaga, panggabi, pang-weekend, in-person at online sa higit sa 40 dekalidad na mga programa sa pagtuturo, kabilang ang science, business, multimedia, medical assisting, arts at technical training. Anuman ang gusto mong matapos sa kolehiyo – kumuha ng degree, matapos ang isang certificate program, o maghanda para magpatuloy ng iyong pagaaral sa unibersidad, may maiaalok kami sa iyo. Bisitahin ang aming website sa www.canadacollege.edu at i-click ang admissions tab para simulan ang proseso ng aplikasyon.

Nagbibigay ang Cañada College ng “kompletong” mga serbisyo na sumusuporta sa mga estudyante tulad ng counseling, orientation, certificate and degree planning, transfer assistance and tutoring.  Bilang estudyante ng Cañada College, magkakaroon ka ng access sa karagdagang mga serbisyo at oportunidad tulad ng:

  • Libre ang bayad sa pag-enrol sa Cañada College! Bisitahin ang website upang malaman kung paano ka makakuha ng Free College Fee Waiver para sa Summer 2023 at Fall 2023. 
  • Promise Scholars Program: Pang-pinansyal at pang-edukasyong suporta para mapabilis ang iyong pagtatapos
  • Ang Financial Aid, Scholarships at Promise Scholarship ay maaaring aplayan ng mga eligible na estudyante
  • Special support programs (DREAM Center, EOPS, PUENTE, STEM, TRIO, Umoja)
  • Transfer Admission Guarantee sa anim (6) na campus ng University of California (UC)
  • Guaranteed priority admission sa California State University (CSU) para sa mga eligible na estudyante
  • Registration Support Event sa Mayo 12, 2023, mula 9:00 am-2:00 pm Mag-RSVP Dito!

Kung kailangan mo ng tulong o kung mayroon kang karagdagang tanong tungkol sa proseso, ikatutuwa ng aming College Outreach team na tulungan ka. Maaari kang mag-email sa amin sa canadaoutreach@smccd.edu o tumawag sa (650)-306-3452. Narito kami para sa iyo! Kung nakapagsumite ka na ng aplikasyon sa Cañada College para sa Summer and/or Fall 2023, hindi na kailangan magsumite muli ng aplikasyon.

Congratulations, at malugod ka naming tinatanggap sa aming komunidad sa Cañada College. Go Colts!

Taos-puso,

Kim Lopez
Presidente, Cañada College

Libre ang Cañada College!